ครูของเรา

ครูของเราเป็นชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งมีประสบการณ์ใน การสอนนักเรียนต่างชาติมากกว่า 3 ปี ซึ่งนักเรียน ส่วนใหญ่มาจากประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาราชการของประเทศ ฟิลิปปินส์ อีกทั้งครูของเราทุกคนผ่านการทดสอบ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียนเป็น อย่างดี
Teacher Love
อายุ 29 ปี
Teacher Reb
อายุ 26 ปี